Logo

BİTKİ HASTANESİ

Bünyamin KOZAK

 

 

SEBZELERDE KIRMIZiÖRÜMCEK (Tetranvchus spp.)(Acarina, Tetranychidae)

Üzerinde yaşadığı bitkinin yaprak özsuyunu emer. Emilen yaprak sararır. Bitkinin klorofil miktarı %20-40 nispetinde azalır. Özümleme geriler. Yapraklar kıvrılır. dökülür. Ürünün verimi % 40-60 nispetinde düşer, kalitesiz olur. Tetranychus türleri patates Y virüsü ve tütün halka leke virusunun vektörüdür.  Gözle zor görülen ufak zararlılardır. Yaprakların özsuyunu emerler. Meydana gelen sararma ile mevcudiyetleri belli olur. Yaprakların alt yüzünde ergin larva, nimf ve yumurtaları bir arada görülür. Dişi irice yuvarlak vücutludur. Erkeklerin ön kısımları geniş arka kısımları darve sivridir. Sırt kılları diken gibi çıkar dört çift bacaklı olmaları ile böceklerden ayrılırlar. Larvalar üç çift bacaklıdır. Yumurtaları bilye gibi ilkzamanlar cam gibi şeffaf açılmaya yakın krem renklidir.

 

SAVAŞIMI:

Kültürel Önlemler: Sonbaharda sebze artıklarını bahçeden uzaklaştırmalı,yazın ot çapasına önem verilmeli, azotlu gübre az kullanılmalıdır.

ilk çiçeklenme döneminde genellikle Mayıs, Haziranda fasulye gibi küçük yapraklılarda 1-3 adet, patlıcan gibi büyük yapraklılarda 3-5 adet ergin görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır. Hasata yakın bekleme süresi en kısa olan ilaçlar kullanılmalıdır.

Kimyasal Savaşım: Akar ve emici böcek zararı aynı zamana rastlıyorsa akarisit ve insektisit etkili ilaçlar tavsiye edilir.

Kullanılacak ilaçlar ve Dozları:

 

SEBZELERDE KIRMIZI ÖRÜMCEK (Tetranychus spp.) –Vegetable spider mites

 

Azocyclotin %25*                                                             WP                         100 g (fasülyede/patlıcanda)

Abamectin 18 g/l***                                                         EC                          25 ml –da

Bromophos 360 g/l***                                                      EC                          150 ml

Bromopropylate 500 g/l*                                                  EC                          100 ml

Bifenthrin + Amitraz 25+200 g/l                                       EC                          250 ml (patlıcanda)

Bifenthrin 100 g/l***                                                         EC                          70 ml

Chlorfenpayr 360 g/l                                                          SC                          35 ml

Chlorfenpayr %50                                                              WG                        40 g/da (Biberde)

Clofentezine 500 g/l                                                           SC                          30 ml

Cyhexatin %25                                                                    WP                         150 g

Dicafol 195 g/l      ***                                                        EC                          150 ml

Dichlorvos 550 g/l                                                              EC                          200 ml

Dinobuton 300 g/l*                                                            EC                          100 ml

Fenpyroximate 50 g/l*                                                       SC                          75 ml

Fenazaquin 200 g/l*                                                           SC                          50 ml

Hexythiazox 50 g/l*                                                            EC                          50 ml (patlıcanda)

Malathion 190 g/l***                                                        EC                          300 ml

Malathion 500 g/l***                                                        EC                          100 ml

Malathion 650 g/l***                                                        EC                          90 ml

Propargite 588 g/l*                                                             EC                          175 ml/da

Propargite %30 *                                                                WP                         100 g (fasulyede)

Propargite 790 g/l*                                                             EC                          75 ml

Quinomethionate %25        **                                          WP                         50 g

Tetradifon 75,2 g/l *                                                          EC                          150 ml

Tetrasul %18 *                                                                    WP                         200 g

Triazophos 420 g/l***                                                      EC                          25 ml – da

Tebufenpyrad %20                                                            WP                         75 g

Pyrimidafen 104 g/l                                                            SC                          30 ml (domateste)

*    Spesifik akarisit olup, sadece akar sorunu olan yerlerde kullanılır.

**  Akarisit + Fungisit olup, Kırmızı örümceklerle birlikte külleme sonu olan yerlerde kullanılır.

***İnsektisit + Akarisit olup, aynı anda Kırmızı örümcek ve böcek zararı olan yerlerde kullanılır.