ÜYE GİRİŞİ
Kullanıcı Adı
Şifre


HABERLERDE ARA
Son günlerde en çok okunanlar

Özel, “Yalova Türkiye`nin Organik Tarım Üssü Olmaya Aday”Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Celal Özel odanın yayın organı olan 226 dergisinin son sayısında Yalova`nın Türkiye`nin organik tarım üssü olmaya aday ili olduğunu söyledi. Yalova`nın Organik Tarım`ın önemini yıllar öncesinden fark etmeyi ...

46 senelik yağ deposu TARış`in toplantı salonu olduEdremit 78 nolu TARış Tarım Satış Kooperatifi bahçesinde 1965 yılında yaptırılan ve bugüne kadar yağ deposu olarak kullanılan yapı, restore edilerek toplantı salonuna dönüştürüldü. Ateş tuğlası duvarları ve düzenli tahta çatısı ile yaklaşık 46 yıldır ...

Tarım Bakanı buğday taban fiyatını açıkladıGıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, müdahale alım fiyatı olarak, 2011`de protein oranı yüzde 11,5-12 olan Anadolu kırmızısı sert ekmeklik buğday için ton başına temmuz ve ağustos aylarında 605 lira, eylülde 610, ekimde 615 lira, kasımda 620 lira ödeneceğini bildirdi. Bakan Eker, ayrıca ton başına 115 liralık prim ve destek sağlanacağını, toplam ödemenin ton başına 720 lirayı bulacağını, buğdayda protein oranı arttıkça müdahale alım fiyatının da yüzde 1-3 artacağını kaydetti.

Bakanlığın adı hatalı?Bakanlığın adı hatalı? Cumhuriyet döneminde Tarım Bakanlığı zaman zaman isim değiştirerek bugüne değin faaliyetlerine devam etmiştir. Bazen diğer bakanlıklarla birleştirilerek, bazen de kapatılıp tekrar kurularak bugüne gelmiştir. Tarım bakanlığının ilk kez bağımsız bir bakanlık olarak ortaya çıktığı süreçten bugüne kadarki dönem incelendiğinde 9 kez isminin değiştiği görülmektedir. Bunlar kronolojik olarak aşağıdaki gibidir; 1924-1928: Ziraat ve Ticaret Vekaletleri Teşkili hakkında Kanun 1928-1931: Ticaret ve Ziraat Vekaletlerinin Tevhidi ve ıktisat Vekaleti Teşkili hakkında Kanun (iki ayrı bakanlığın birleştirilmesi) 1931-1937: Ziraat Vekaleti Teşkiline Dair Kanun (Bakanlığın tekrar yeniden bağımsız hale gelmesi) 1937-1974: Ziraat Vekaleti Vazife ve Teşkilat Kanunu (1974 yılına kadar idari yapıda çok sayıda değişik yapılmış) 1974-1981: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 1981-1983: Tarım ve Orman Bakanlığı 1983-1991: Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı (Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı ile birleştirilmesi) 1991-2011: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (Orman Bakanlığının ayrılması) 2011: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Görüldüğü gibi son 87 yılda 9 kez ismi değişen Tarım Bakanlığına ait iki ismin 1974 ve 2011 yıllarında aynı olduğu görülüyor. Ve ne yazık ki bu iki isim hatalı ve ilk hata 37 yıl önce 1974 yılında yapılmıştı. Her ne kadar kurumsallaşmış yapılarda hataların tekrar edilme olasılığı düşük olsa da; bu hata 2011 yılında tekrar edilmiş görünüyor. Yanlışa evet dememek! Yanlışa devam mı, yoksa müdahale etmek mi gerekiyor? Kuşkusuz bakanlığın isminden çok kendinden beklenen işlevi yerine getirip getirmemesi çok daha önemli olmakla birlikte; konunun yeni olması nedeniyle kaynak kullanım etkinliğini gözetmek ve bilimsel terminolojiye uymak ve korumak bakımından tabiki hızla müdahale etmek gerekiyor. Hatanın tekrar düzeltilmesi yönünde gelecekte tabelaların tekrar değişeceği dikkate alındığında özellikle kaynak kullanımı bakımından konunun ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Bakanlığın yüzlerce binası yüzlerce birimi olduğu, araçları, internet siteleri, matbu baskılı kağıtları ve bakanlığının adının geçtiği başlıklı evrakı olduğu düşünüldüğünde hatayı yaygınlaştırmamak ve kaynak israfını önlemek bakımından Bakanlığın adının yeniden ele alınarak acilen düzeltilmesi gerekli görünüyor. Tabelalar değişmeden müdahale edilmeli! Yukarıda da belirtildiği gibi bakanlığın yeni adı olan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı isimlendirmesi hatalıdır. ıddialı ve toplumun tamamına hitap eden büyük bir organizasyonun adının da bu büyüklüğüne paralel olarak doğru ve hatasız olarak belirlenmesi gerekirdi. Tüm dünyada tarım terminolojisi ve tarım bilim dalı hayvancılık faaliyetini, tarım kavramının içerisinde ele almaktadır. Saygıyla andığımız ve bizleri yetiştiren değerli hocalarımızın bizlere söyledikleri, bizlerin de tarım biliminin ortaya koyduğu verilerden hareketle ziraat ve veterinerlik öğretimi almak üzere gelen lisans öğrencilerimize; Tarım ve Hayvancılık terimlerini birarada farklı faaliyetlermiş ve farklı kavramlarmış gibi belirtirseniz, bu dersin vermek istediği mesajı alamamışsınız demektir. Ve böyle olduğunda bu dersi geçemezsiniz. Çünkü bu konu mesleğin temel bilinenidir, bunu bilmemekse sadece ayıp değil, büyük de bir hatadır., deriz. Çünkü tarım genel olarak bitkisel ve hayvansal üretim olarak ikiye ayrılır. Hayvansal üretim aynı bitkisel üretimde de olduğu gibi hayvan yetiştirme ve hayvan sağlığı olmak üzere ikiye ayrılır. Bu ziraat ve veterinerlik gibi iki önemli alanın çalışma konusunu oluşturur. Konu bu kadar net ve somut iken, olsa olsa bu yanlış adlandırma bu bilim dalları dışından yetersiz bilgi sahibi birileri tarafından yapılmıştır, diye düsünülebilir. Sayın Bakan müdahale etmeli! Korkuteli Meslek Yüksekokulunda 2004-2008 yılları arasında yönetici olarak görev yaptığımız dönemde Korkuteli Belediyesi Eski Başkanı Sayn Adnan Uğurlu ve Antalya Ticaret Borsası Eski Başkanı Sayın ılhami Kaplan ve diğer önemli birimlerle ortaklaşa düzenlediğimiz KORKUTELı MANTAR FESTıVALLERınin iki tanesine katılan Tarım ve Köyşileri Bakanı Sayın Mehdi Eker ile görüşme ve konuşma fırsatımız olmuştu. Bu faaliyetlerdeki samimi diyaloğu dikkate alarak sayın Bakan`a şöyle seslenmek isterim. -Sayın Bakan Bakanlığın isminin değiştirierek 1974 yılındaki hatalı isimlendirmeye dönüş doğru olmamıştır. Eski tabelaları indirmeden ve değiştirmeden önce; Bakanlığın yeni adını bir kez daha düşünüp doğruyu bulmak gerekir. Hatalı olan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı isimlendirmesi yerine; örneğin Tarım ve Gıda Bakanlığı gibi veya başka bir uygun adlandırma yapılarak hızla sürece müdahale etmek geekir, diye düşünüyorum. Tabiki bunu Bakanlığın bir kuruluş yasasına kavuşturulması faaliyeti izlemelidir, diye de eklemek isterim. Sonuç olarak bu yazıyı bir bakıma tarımla ilgili meslek gruplarında bulunan 50 binden fazla kimsenin de hislerine tercüman olmak üzere kaleme almak istedim. Yazmamış olsam, belki de bu konuyu pek cok kez pek cok yerde konuşmuş olacaktık. Ama şimdi rahatım, söylenmesi gerekenleri söylendi. Ümit ediyorum ki; Sayın Bakan gözden kaçan bu önemli konuyu dikkate alarak ve binlerce tabela inmeden ve değiştirilmeden, doğru isimlendirmenin yer aldığı yeni tabelaların bu değerli kurumumuza yakışır biçimde yerlerine konulmasını sağlayacaktır.
Orakçı Ve Tırpancılar Teknolojiye Direniyor

Bu gün hala bazı yörelerde çok az da olsa kullanılan orak, ekin ve ot biçmede kullanılan, yarı çember biçiminde, yassı, ensiz keskin ağızlı bir bıçak ve bu bıçağa bağlı bir saptan oluşan bir tarım aracıdır. Orağı kullanana, orakla ot, arpa, ...

TKDK Malatya`da proje çağrı ilanına çıkıyorMALATYA (AA) - Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Malatya ıl Koordinatörlüğünün, proje çağrı ilanına çıktığı bildirildi. TKDK`den yapılan yazılı açıklamada, yedi başlıkta Malatya çiftçisini ve yatırımcısını proje karşılığında geri ...

Arıcılığın Sorun Ve Çözümleri Masaya YatırıldıErzurum Arı Yetiştiricileri Birliği ve Tarım ıl Müdürlüğü tarafından Palan Otel`de, `Arıcılıkta Üretim Teknikleri ve Arı Hastalıkları` konulu konferans düzenlendi. Tarım ıl Müdürü Mustafa Altun, Erzurum`un arıcılık potansiyeli bakımından zengin ...

Kırsal Kalkınma Yatırımları`nda aslan payını Konya kaptıYeni ismi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı`nın Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Projelerine Konya`dan müracaat eden 85 girişimcinin 40`ına destek verildi. Türkiye genelinde 100 milyon TL kaynak ayıran bakanl ...
Nevşehir ıl Tarım Müdürlüğü teknik personel alım ilanı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan Halk Elinde Islah Projesi kapsamında 5 yıl sürmesi planlanan projede yıllık sözleşme ile çalıştırılmak üzere bir teknik personel alınacaktır. ...
Destekler arttı, Türkiye organik tarıma yöneldi


Türkiye organik tarımı sevdi. Bakanlık tarafından verilen destekler artınca son 8 yılda organik üretim yapılan alan 57 bin hektardan 383 bin hektara kadar çıktı. 

Türkiye, organik tarımda son yıllarda büyük ilerleme kaydetti. Kimyasal girdi kullanmadan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimi olan organik tarıma ilişkin son verilere göre üretim alanı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın verdiği destekler sayesinde 57 bin hektardan 383 bin hektara çıktı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın verilerine göre, 2010 yılında 42 bin 97 üretici tarafından 510 bin 33 hektar alanda organik tarım üretimi yapıldı. Bu alanın 126 bin 251 hektarlık bölümü doğadan toplama, geri kalan 383 bin 782 hektar alanda ise yetiştiricilik şeklinde organik tarım gerçekleştirildi. Türkiye’de organik tarım yapılan alan, toplam tarımsal alan içerisinde 2010 yılı verilerine göre yüzde 1.58 seviyelerinde bir paya sahip bulunuyor. Dünyada ve özellikle Avrupa’da yaygınlaşan organik ürün tüketimindeki artıştan dolayı Türkiye bu alanda iyi bir pazar payı elde etme fırsatı buluyor. Bakanlığın verilerine göre; 2002 yılında 150 olan ürün sayısı geçtiğimiz yıl 216’ya yükseldi. Organik tarımla uğraşan çiftçi sayısı 2002 yılında 12 bin 428 iken 2010’da 42 bin 97 oldu. Yetiştiricilik yapılan alan yine 2002 yılında 57 bin 365 hektar iken geçtiğimiz yıl 383 bin 782 olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl 15 milyon 879 bin dolarlık organik tarım ihracatı gerçekleşti.

Rekolte 53 Bin 108 Ton


Giresun ıl Tarım Müdürlüğü resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, Giresun`da tahmini fındık rekoltesinin 53 bin 108 ton olduğu kaydedildi. Konuyla ilgili açıklamada, ıl Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde Giresun Üniversitesi, Fındık Araştırma ...
Ak Partili Ertük, Çalışmalarına Devam Ediyor


AK Parti`den 2 dönem Aydın Milletvekilliği yapan Tarım ve Orman Komisyonu Üyesi Ahmet Ertürk çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor. Bir zamanlar tütün üretim merkezi olan Karacasu`da zeytin üretiminin yanında rakımı uygun olanlarda kiraz üretimi ...
Dumlupınar En Güzel Buzağı Ve En Güzel Yemeğini Seçti


Kütahya`nın Dumlupınar ılçesinde Tarım ılçe Müdürlüğü organizasyonu ile “En Güzel Buzağı Teşvik Yarışması” ve “Yöresel Yemek Yarışması” yapıldı. Kütahya`nın Dumlupınar ılçesinde Tarım ılçe Müdürlüğü organizasyonu ile “En Güzel Buzağı Teşvik Yarışması” ...
Bakanlıktan Tarımsal Faaliyetlere 6 Milyar Tl Destek


TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu eski üyesi ve ÖR-KOOP Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ertürk, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı`nın tarımsal desteklemeler için 6 milyar 290 milyon TL bütçe ayırdığını belirtti. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ...
Kadıköy`de kaçak tarım ilacı üreten imalaşaneye baskın yapıldı

ıSTANBUL (CıHAN)- Kadıköy`de bir binanın bodrum katında kaçak tarım ilacı üreten imalaşaneye zabıta ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Vatandaşların ağır koku ihbarı üzerine basılan imalaşane mühürlendi. Alınan bilgiye göre ihbar üzerine ...
TAHMıNı REKOLTE 450 BıN TON

8 kişilik ekipten oluşan komisyonda, Giresun Ziraat Odaları, Giresun Üniversitesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Tarım ıl Müdürlüğü, Fındık Araştırma, Fiskobirlik ve Karadeniz ıhracatçılar Birliği`nden temsilciler bulunuyor. ...
Çileğin Yıldızı Erzincan`da Parlıyor

Erzincan`da tarımsal ürün desenini genişletmek için çaba sarfeden Erzincan ıl Tarım Müdürlüğü, Erzincan ıl özel ıdaresinden sağlanan kaynakla 2 yıldır çilek fidesi ve malç naylonuna sübvanse uyguluyor.Yaz aylarının vazgeçilmezi olan çileğin üretim ...
M.Mehdi Eker ile yola devam

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 61. Hükümet`in yeni kabinesini Cumhurbaşkanı Abdullah Gül`ün onayına sunmak için Çankaya Köşkü`ne çıktı. Erdoğan görüşmenin ardından geldiği Başbakanlık binasında yeni kabineyi açıkladı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı: Mehmet Mehdi Eker
Erzincan`Da Çilek Yetiştiriciliği Yaygınlaşıyor

Erzincan`da tarımsal ürün desenini genişletmek için çaba sarf eden Erzincan ıl Tarım Müdürlüğü, Erzincan ıl Özel ıdaresi`nden sağlanan kaynakla 2 yıldır çilek fidesi ve malç naylonuna sübvanse uyguluyor. Yaz aylarının vazgeçilmezi olan çileğin üretim ...
Çiftçi okusun diye köylere 3 bin 500 kitap dağıtıldı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Deniz Bank işbirliğiyle `3 bin 500 Köye 350 bin Kitap` kampanyası kapsamında Burdur`un ilçe ve köylerine kitap teslimatı yapıldı. Burdur Tarım ıl Müdürlüğü binasında yapılan törenle 35 köy için eğitimcilere 3 bin 500 ...
Diğer Haberler Toplam 275 sayfa
? 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | ?/a>
29 Kasim
2021
Pazartesi
««
Kasim 2021
»»
Pt
S
Çr
Pr
Cu
Cts
Pzr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Diğer Haber KaynaklarıAktif kullanıcı: 55 kisi   Bugünkü ziyaretçi : 3349Her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.
Yetkili kişi: Bünyamin KOZAK | E-posta:admin(at)tarim.gen.tr |  Faks:0324 8146849 | Yazışma Adresi: Emniyet Müdürlüğü Karşısı Başak Tarım  |  Anamur - Mersin